Sweden

Vi vet att det bara är tillsammans vi kan få våra projekt att riktigt lyfta.

Vi vet också att för att kunna ge vårt bästa, behöver vi känna vårt bästa. Känna tillit, en stark vi-känsla samt ha klar sikt framåt.

Vad behöver vi mer göra för att lösa de stora utmaningarna, skapa hållbara förändringar och få flöde i den dagliga verksamheten?

Ur innehållet:

  • Vad behöver alla i teamet veta för att tillsammans kunna skapa det dröm-team ni vill ha?
  • Hur skapa den rätta plattformen och vilka steg att ta för att frigöra potentialen i både team och projekt?
  • Hur hitta den rätta balansen mellan fokus på arbetet och den rent mänskliga sidan?
  • Viket ledarskap behövs för att kontra den polarisering och andra separerande trender aktuella i samhället?
  • Hur brygga tillits-klyftor och få med dig andra i svåra samtal, konflikter eller när ni behöver ge det där lilla extra?

#WeZone #Tillsammans #ViKänsla #Tillit #EssenceOfLeadership #EssenceOfTeamwork #ProjectManagement #ChangeManagement #Lean #Agility

Seminariet anpassas för såväl ledningsgruppen, chefsgruppen som för hela personalgrupper.

Seminariet kan levereras i ett 18-minuters ”TED-format” och upp till 1,5 timme. Den längre versionen skapar naturligtvis större genomslag då vi också hinner med att göra några enklare övningar och ha en frågestund.

Internationella bokningar är välkomna.

Möjliga endags-workshops att boka i anslutning till ett seminarium:

1. Få ihop ditt team på nolltid.
2. Nydefiniera din ledarstil och kommunicera den.
3. Bygg och led ditt team med återkoppling.
4. Brygga tillits-klyftor och få med dig människor.

Who would you like to inspire by sharing this article?

HOW STRONG IS YOUR WEZONE?

50 QUESTIONS TO ASK YOURSELVES
to get the best from each other in your team.

FREE DOWNLOAD

We will keep your name and address confidential. You will receive free tips, videos and encouragement to support your success. Yes, you can opt-out at any time. Private Policy.